V detailu

Hádanka nové hvězdy

Hádanka nové hvězdy

Tato podivná hádanka byla vytvořena podle nedávného prohlášení francouzského astronoma, který tvrdí, že identifikoval novou hvězdu první velikosti.

Ilustrace ukazuje, jak učitel popisuje svůj nový objev svým spoluobčanům. Nakreslil pozici patnácti hvězd různých velikostí a nyní se chystá ukázat, jaký je jeho nový objev na obloze.

Podívejte se, zda můžete nakreslit tvar pěticípé hvězdy, která je mnohem větší než kterákoli z ostatních, ale nedotýká se žádné z nich!

Řešení

Následující obrázek ukazuje, kde by francouzské hvězdy měly lokalizovat novou hvězdu, která se ukazuje být tak astronomická, že zastíní všechny ostatní hvězdy.