Informace

Tajemné hodiny

Tajemné hodiny

Náš kamarád z matematiky měl hodiny s velmi podivnými čísly, a tak jsme se ho zeptali, co to je, řekl: „Tyto hodiny mají všechna čísla s matematickými operacemi po třech devíti.“

Řekl nám, že měl také další hodiny, ve kterých byly hodiny označeny matematickými operacemi, z nichž každá používala tři tři.

Můžete získat čísla od 1 do 12 pomocí 3 tři?

Řešení