Komentáře

Single a single

Single a single

Ve městě ukrytém mezi horami jsou dvě třetiny mužů vdané za tři pětiny žen. Tradicí tohoto města je nikdy se oženit s cizími lidmi.

Jaký je podíl svobodných lidí?

Řešení

Pokud je podíl žen vdaných 2/3 a podíl žen vdaných 3/5, znamená to, že 2/3 mužů ve městě je stejný počet lidí jako 3/5 žen ve městě. Rozdělením máme poměr mužů a žen 9/10, tj. 9 žen na každých 10 mužů.

Proto 3/5 z 10 žen se rovná 2/3 z 9 mužů = 6 osob.

Takže z každých 10 žen je 6 ženatých a 4 jsou svobodné a každých 9 mužů, 6 je ženatých a 3 jsou svobodné. Proto Podíl singlů je (4 + 3) / (10 + 9) = 7/19.

Tento problém můžeme vyřešit také pomocí rovnic:

Pokud M = počet žen a H = počet mužů, musíme:

(2/3) H = (3/5) M
H = (9/10) M
Celková populace: H + M = (19/10) M
Jednotlivci: (1/3) H + (2/5) M = (3/10) M + (2/5) H = (7/10) M
Poměr singlů: (7/10) M / (19/10) M = 7/19