Články

Stejné údaje

Stejné údaje

Mohli byste najít tři čísla rovné součtu 60, ale bez použití čísla 20?

Řešení

Nikdo neřekl, že to musí být součet tří čísel. V tomto případě můžeme svého cíle dosáhnout přidáním dvou čísel se třemi stejnými čísly:
55 + 5 = 60.