Stručně

Kněz se modlí

Kněz se modlí

Na tomto zvědavém obrázku vidíme zdánlivě obraz kněze s rukama propleteným modlitbou.

Dokážete najít další postavu, která se skrývá?

Řešení

Jak vidíte, obraz je transformován do úplně jiné postavy, ruského kozáka.