Komentáře

Synové Miguel a Ángeles

Synové Miguel a Ángeles

Miguel a Ángeles mají 7 dětí společných a polovina z nich jsou chlapci.

Jak se to může stát?

Řešení

Vzhledem k tomu, že prohlášení nezavádí žádná omezení týkající se pohlaví druhé poloviny dětí, jediný způsob, jak toho dosáhnout, je, aby VŠECHNY děti páru byly chlapci, aby jakýkoli podíl z celkového počtu dětí odpovídal dětským mužům, ať už polovina, třetina nebo jakýkoli jiný zlomek.