Stručně

Rodinné zapletení

Rodinné zapletení

Jak mohu přimět svého otce, aby se stal švagrem mého syna a že jsem dědečkem mého bratra?

Řešení

Aby to bylo možné, musím se oženit s vdovou, která má dospělou dceru. Otec se ožení s tou dcerou, která je moje nevlastní dcera. Moje žena je tedy tchánem mého otce a můj otec je jeho nevlastní syn. Pak má moje nevlastní dcera syna, který bude mým bratrem (syn mého otce), a také mého vnuka, protože je synem dcery mé ženy. Proto jsem také dědečkem mého bratra. Moje žena měla se mnou syna. Ukazuje se tedy, že moje tchán (moje nevlastní dcera) je sestra mého syna a také babička, protože je synem jejího nevlastního syna (kdo jsem já). Protože je sestra mého syna vdaná za mého otce, můj otec je zetě mého syna.

Snadné, že?