Komentáře

Rovnoramenný trojúhelník

Rovnoramenný trojúhelník

Dvě ze stran rovnoramenného trojúhelníku měří 17cm a 8cm.

Jak vysoká je třetí strana?

Řešení

Pokud se jedná o rovnoramenný trojúhelník, musí chybějící strana měřit to samé, jaké již známe. Protože dvě strany 8 cm a jedna 17 cm nemohou tvořit trojúhelník, protože délka součtu dvou malých stran by nedosáhla, aby se spojila s větší stranou, odpověď je 17cm.