Články

Fraktální geometrie

Fraktální geometrie

Jiná vize, pojetí a interpretace předmětů nalezených v přírodě.

Řešení

Benoît Mandelbrot byl hlavním tvůrcem fraktální geometrie. Fraktální geometrie se vyznačuje abstraktnějším přístupem k dimenzi, která charakterizuje konvenční geometrii.