Stručně

Divize krychle

Divize krychle

Máme kostku, která měří osm jednotek strany. Pokud ji rozdělíme na osm identických kostek,

Jaká je délka každého z menších kostek?

Řešení

Délka každé z kostek je 4 jednotky, polovina z velké krychle.