Stručně

Počítání čtverců

Počítání čtverců

Kolik čtverců, které mají vrcholy ve středu bodů vyznačených na obrázku vedle těchto čar, lze nakreslit?

Řešení

Následující obrázek znázorňuje všechny možné případy celkem 9 + 4 + 2 + 4 + 2 = 21 různých čtverců: