Články

Kolik trojúhelníků vidíte?

Kolik trojúhelníků vidíte?

Kolik trojúhelníků najdete v tomto pětiúhelníku?

Řešení

Protože je obrázek nakreslen na pravidelném pětiúhelníku a pokud jej otočíme pátou částí zatáčky, stane se sám, každý trojúhelník, který najdeme, se opakuje pětkrát, takže můžeme ušetřit část práce. Můžeme tedy najít 7 různých typů trojúhelníků, které vynásobené 5 nám dají celkem 35 trojúhelníků:

Případ 1:

Případ 2:

Případ 3:

Případ 4:

Případ 5:

Případ 6:

Případ 7: