Informace

Skrytý obrázek

Skrytý obrázek

Tyto zdánlivě zbytečné pruhy tvoří dobře známý symbol. Který to je?

Řešení

Je to písmeno E otočené o 90 ° proti směru hodinových ručiček.