Stručně

Dva trojúhelníky

Dva trojúhelníky


Na obrázku můžete vidět 5 trojúhelníků vlevo.

Kolik trojúhelníků lze spočítat v pravém?

Řešení

Najde se 47 trojúhelníků