Články

Jastrow Illusion

Jastrow Illusion

Která z těchto dvou čísel je větší?

Řešení

Oba jsou naprosto stejné. Skutečnost, že číslo nahoře vypadá větší než ta dole je známá jako Jastrowova iluze. Je to optická iluze objevená americkým psychologem Josephem Jastrowem v roce 1889. Kvůli této iluzi je níže uvedená postava vnímána jako větší, když ve skutečnosti jsou obě velikosti stejné velikosti.