Informace

Střešní hudebník

Střešní hudebník

Zde vidíte hudebníka hrajícího se na střeše v noci ve městě, ale pozorně se dívejte na kresbu, je všechno normální?

Řešení

Pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že jak jsou domy dále, stávají se tvářemi lidí.