Komentáře

Iluze Müllera-Liera

Iluze Müllera-Liera

Podívejte se na klobouk na obrázku.

Je vyšší než široký? Nebo je širší než vysoký?

Řešení

Šířka klobouku se přesně rovná jeho výšce. Příčina podvodu je založena na efektu dvou kolmých segmentů, které, i když jsou si rovné, se svisle budou vždy jevit větší, v přibližném poměru 30%.