Články

Nemocný synovec

Nemocný synovec

Zde je problém příbuzenství, jehož odpověď je velmi zvědavá. Strýček Ruben byl ve velkém městě, aby navštívil svou sestru Mary Ann. Když míjeli malý hotel, šli spolu po ulici.

- "Než odjedeme," řekla Ruben své sestře, "rád bych se na chvíli zastavil a požádal o nemocného synovce, který žije v tomto hotelu."
- „Dobrá,“ odpověděla Mary Ann, „protože nemám žádné nemocné synovce, o které bych se měla starat, půjdu domů. Můžeme pokračovat v naší procházce dnes odpoledne. “

Jaký byl příbuzný Mary Ann s tím tajemným Rubenovým synovcem?

Řešení

Mary Ann byla matkou nemocného chlapce.