Články

Se čtyřmi čtyřmi

Se čtyřmi čtyřmi

Dokážete získat čísla od 0 do 9 v důsledku matematických operací pomocí 4 čtyř a základních aritmetických operací (sčítání, odčítání, násobení a dělení)?

Příklad: Předpokládejme, že chceme získat číslo 15, možným řešením by bylo:

Řešení

Pravděpodobně existují jiné způsoby, jak toho dosáhnout, ale zde uvádíme jeden z nich: