V detailu

Numerická pyramida

Numerická pyramida

Numerická pyramida je konstruována jako ta, kterou vidíme na obrázku, umístěním čísel na základnu a umístěním součtu dvou po sobě jdoucích v horní řadě, uprostřed předchozích.

Jaká čísla musí být vložena do prázdných políček, aby byla dokončena číselná pyramida obrázku?

Řešení

Když je každé pole vyplněno přidáním dolních dvou, číslo, které zabírá centrální pole mezi 6 a 9, zasahuje jak do obsahu pravého horního řádku, tak do obsahu levého řádku. Jak musíte přidat oba, abyste dostali 31, ukáže se, že v 31 zasáhne 6, 9 a dvakrát centrální náměstí. Tedy, jak 31 - 6 - 9 = 16, musí centrální box obsahovat 8. Tímto způsobem budou dvě horní políčka 6 + 8 = 14 a 9 + 8 = 17. Je snadné ověřit, že 14 + 17 = 31 .

Opakováním procesu na druhé straně, 9 + 5 = 14, a protože 28 - 14 = 14, což musí být dvojnásobek centrálního čtverce, bude jeho hodnota 7. Takže v bezprostředně nadřazených políčkách bude 9 + 7 = 16 a 5 + 7 = 12. Je zřejmé, že 16 + 12 je 28.

Vyplňování horních boxů odtud je jednoduché.