V detailu

Přes jámu

Přes jámu

Jsme na vnější straně příkopu, který obklopuje centrální oblast vodou. Šířka jámy je 5 metrů a musíme projít dvěma deskami po 5 metrech. Nemůžeme to udělat pomocí jediné prkno, protože by spadlo do jámy.

Jak můžeme překonat jámu pomocí dvou desek?

Extrahováno ze stránky //www.acertijosypasatiempos.com

Řešení

Řešení zahrnuje umístění jedné z desek do rohu a odtud druhé desky do centrální oblasti, jak je znázorněno na následujícím obrázku.