Komentáře

Kouzelný čtverec řádu 3

Kouzelný čtverec řádu 3

Legenda říká, že jednoho dne došlo k přetečení řeky; lidé se bojí, snažili se obětovat bohu řeky Lo, aby uklidnili svůj vztek. Avšak pokaždé, když to udělali, objevila se kolem oběti želva, aniž by ji přijala, dokud si chlapec neuvědomil zvláštní známky skořápky želvy, aby mohli do své nabídky zahrnout požadovanou částku: 15, Bůh je spokojený a vrací vodu do svého kanálu.

Nápisy shellu mučení nebyly nic jiného než mřížka 3 x 3, ve které byla čísla 1 až 9 uspořádána tak, aby součet všech řádků, sloupců a úhlopříček dal stejnou hodnotu: 15.

Dokážete umístit čísla od 1 do 9 na tento čtverec 3 x 3, aby bylo kouzelné?

Řešení

Toto je možné řešení:

4 9 2
3 5 7
8 1 6