Stručně

Chybějící dívka

Chybějící dívka

Toto číslo je výzvou pro inteligenci. Když se podíváte na obrázek, můžete počítat patnáct mladých lidí na různých pozicích. Ale ... co kdybychom vyměnili krabice A a B? Kliknutím na obrázek jej zkontrolujete.


Obraz je přeuspořádán z jeho kousků, takže mladé ženy zřejmě znovu rekombinují. Ale ... nenajdeš nic? Pokud se účty nezdaří, uvidíte, že nyní jich je jen 14 Co se stalo s tou chybějící?

Řešení

Pokud se pokusíte vyřešit tento zjevný paradox tím, že zkontrolujete mladé pro mladé a jejich části, které byly spojeny, dostanete se jen do slepé uličky. Ve skutečnosti je trik v tom, že malá část každého mladého člověka zmizí, takže na výsledném obrázku byl jeden z nich zcela vyloučen. Neuvěřitelné, že?