Články

Součet králů

Součet králů

V dalším součtu byly číslice nahrazeny písmeny, takže každé jiné písmeno představuje jiné číslo. Pokud víme, že S E I S je dělitelná 6,

Jaká je číslice, kterou musí být každé písmeno nahrazeno, aby byla částka správná?

S E S
D E
+ E N E R O
R E A E S

Řešení

Řešení je následující:

4 1 0 4
8 1
+ 1 7 1 2 9
2 1 3 1 4