Komentáře

Mluvné číslo

Mluvné číslo


Čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 byla v řadě, ale neuspořádaná, když jeden z nich řekl:

Stojí za to polovinu toho, co sečtou číslice přede mnou a třetina toho, co sečtou ty, které jsou za mnou.

Kdo to řekl?

Řešení

Musel říct číslo 6. Vpředu byly: 1 + 2 + 4 + 5, které přidaly 12, a za: 3 + 7 + 8, které přidaly 18.

(Řešením je vždy 6, i když je možné kombinovat ostatní hodnoty různými způsoby tak, aby se mohly objevit před nebo za 6)