Stručně

70 nejlepších frází k blahopřání k Vánocům

70 nejlepších frází k blahopřání k Vánocům

Vánoce jsou dobou spojení, bytí v rodině, zdobení stromu, domu, osvětlení ulic světla a výměny darů. Rodina a přátelé se shromáždili kolem vydatného jídla a nejlepší přání jsou nabídnuta pro následující rok ...

Dnes vám na této stránce nabízíme nejlepší vánoční pozdravy takže je můžete dát svým nejdražším, veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Skvělé vánoční blahopřání

Nejlepší vánoční poselství je ta, která vychází z ticha našich srdcí a vřele zahřívá srdce těch, kteří nás doprovázejí na naší cestě životem.

Na Vánoce se slaví Narození Krista a Nový rok je narozením nové naděje. Veselé svátky!

Květnové Vánoce vám vrátí iluze dětství, potěšení mládeže a klid domova. Veselé Vánoce!

Kéž jsou tyto Vánoce jasné, přineste radost, lásku a světlo na Nový rok plný světla a naděje.

Kéž jsou letošními úspěchy pouze semena, která mají být vysázena, a že budou v nadcházejících letech sklizena s obrovským úspěchem. Veselé Vánoce a šťastné svátky!

Tipy na dárky k Vánocům:
Pro svého nepřítele, odpuštění.
Pro soupeře, tolerance.
Chcete-li příteli, vaše srdce.
Pro zákazníka je služba.
Všem, charita.
Pro každé dítě je to dobrý příklad.
Respektujete se.

Kéž Bůh ve své nekonečné dobrotě požehná a naplní naše srdce pokojem a láskou na Štědrý večer. Veselé svátky

Vánoce jsou synonymem lásky ... je to doba, kdy láska k Bohu a lidským bytostem musí převládnout nad nenávistí a hořkostí ... čas, kdy naše myšlenky, činy a duch našeho života projevují Boží přítomnost.

Vánoce, které nás mohou přivést zpět k bludům našeho dětství, připomínají starému muži potěšení jeho mládí a přepravují cestovatele zpět do jeho domova a do klidného domova. Charles Dickens

Nechť je mír a harmonie oslavovaná na Vánoce přítomna každý den nového roku. Veselé Vánoce a šťastné svátky!

Vánoce jsou nadějí na nadcházející roky, se všemi možnými a imaginárními úspěchy.

Co jsou Vánoce? Je to něha minulosti, hodnota současnosti a naděje do budoucnosti. Je to upřímná touha, aby byl každý šálek naplněn bohatými a věčnými požehnáními a aby každá cesta vedla k míru.

Vánoce jsou časem na oslavu života, šíření lásky a zasetí naděje.

Lepší než všechny dárky pod vánoční stromeček, je to přítomnost šťastné rodiny.

Když přijde vánoční den, dostaneme stejné teplo, jaké jsme cítili, když jsme byli děti, stejné teplo, které obklopuje naše srdce a domy.

Kouzlem Štědré noci je uskutečnit naše sny.

Přeji vám veselé Vánoce a šťastný nový rok, aby byly splněny všechny vaše cíle a aby se vám vaše sny líbily.

Nejlepší vánoční ozdoba je jistě velký úsměv.

Jsou to malá gesta a postoje našeho každodenního života, které by nám měly poskytovat minimum radosti a porozumění o všech kolem nás. Takto zůstává v našich srdcích ducha Vánoc.

Pokud nevíte, jaký dárek dát svým nejoblíbenějším na Vánoce, znám jednu: vaši lásku!

Květnové Vánoce vám pomohou splnit všechny sny vašeho srdce, že vám přinesou radost pro každý den nového roku a že to vše můžete sdílet se zvláštními lidmi, kteří jsou součástí vašeho života. Veselé Vánoce!

Nový rok je nositelem realizace vašich snů a projektů na osobní, profesionální a sociální úrovni.

Vánoce jsou časem radosti, výměny a bratrství. Může být toto klima základem pro nalezení míru a štěstí.

Nechť jsou vánoční oslavy poznamenány touhou po novém životě a novou cestou, která nás povede k jedinému cíli: zasít lásku a mír.

Ať jsou Vánoce symbolem lásky a míru v srdci každého!

Přeji vám veselé Vánoce plné míru a harmonie. Kéž vám Bůh žehná.

Vánoce! Samotné slovo naplňuje srdce radostí. Bez ohledu na to, jak moc spěcháme nebo kolik dárků k nám přichází, nejlepší dárek je vždy klid a láska.

Kéž v vánocích a v nadcházejícím novém roce vládne v našich srdcích mír, harmonie a solidarita. Veselé svátky!

Na Vánoce je více, mnohem více než dárky a svíčky; Celý rok svítí sladký duch přátelství. Je to ohleduplnost a dobrota, je to naděje na znovuzrození míru, porozumění a dobré vůle lidí.

Že toto Vánoce naplní vás i vaši celou rodinu štěstím. Veselé svátky!

Vánoce jsou hlavně o lásce. Je to období roku, kdy jsou naše srdce otevřenější a harmoničtější a naše naděje se obnovují.

Vánoce jsou časem radosti, výměny a bratrství. A toto klima je základem pro nalezení štěstí a míru. Veselé Vánoce!

Přeji vám, aby vaše Vánoce byly zářivé, přinesly vám radost, lásku, mír a harmonii.

Neexistují žádné ideální Vánoce, Vánoce jsou vytvářením odrazu vašich hodnot, tužeb, snů a tradic.

Vánoce jsou nejúprimnějším přáním, aby každý šálek mohl být naplněn vzácnými a věčnými požehnáními a aby každá cesta vedla k míru.

Svět by byl mnohem lepší, kdyby duchem Vánoc byl dominantní gen, který se přenáší z rodičů na děti.

Kdybychom jen mohli dostat ducha Vánoc do sklenic a každý měsíc v roce otevřít sklenici ...

Vždy se to objeví, každý rok. A s Vánocemi přicházejí vzpomínky a zvyky. Tyto skromné ​​každodenní vzpomínky, na které se všechny matky, stejně jako Panna Marie, drží v tajných koutech svých srdcí.

Mír je štědrost a milost, abychom pochopili skutečný význam Vánoc.

Budu ctít Vánoce v mém srdci a snažím se je udržovat po celý rok. Charles Dickens

Vánoce nejsou jen termínem pro dary, je to velká oslava narození toho, kdo nás naučil milovat: Ježíše Nazaretského!

Ten, kdo nemá ve svém srdci žádné Vánoce, není pod stromem.

Vánoce mohou mít smysl, pouze pokud jsou oslavovány jako odraz vašich hodnot, tužeb a tradic.

Blahoslavený je den, který spojuje všechny ve spiknutí lásky.

I když po ztrátě dalších věcí v posledních letech udržíme Vánoce jako něco brilantního, vrátíme se k naší dětské víře.

Vánoce začaly v srdci Božím. Ale je to dokončeno, až když dosáhne srdce člověka.

Vánoce jsou časem milosti, odpuštění, štědrosti a radosti. Jediný čas, kdy v kalendářním roce vím, se zdá, že muži a ženy souhlasí s tím, že si svobodně otevřou srdce.

Ocenit mír a štědrost znamená pochopit pravý význam Vánoc

Vánoce nejsou čas ani roční období, ale nálada.

Je vždy čas obnovit a žít v míru. Veselé Vánoce!

Slavit Vánoce věří v sílu lásky, to je to, co proměňuje člověka a svět. Veselé Vánoce!

Nemyslím si, že Vánoce jsou nutně o věcech. Je to o vzájemném dobru, o podpoře štědrosti a laskavosti.

Vánoce jsou časem, kdy v nás Kristus žije, znovu se rodí a obnovuje, což nám ukazuje, že je stále naším spasitelem a pokračuje v práci zázraků.

Odpuštění je, když Vánoce nastanou v jiné roční době.

Santa Claus vám přináší vše dobré, co jste požadovali, a něco jiného, ​​na co jste zapomněli. Přeji vám veselé Vánoce a šťastné svátky!

Nechť vás vánoce vábí požehnáním tím, že vám a vaší rodině přinese mír a harmonii.

Jsou to malá gesta a postoje našeho každodenního života, které by nám měly poskytovat minimum radosti a porozumění vůči všem kolem nás. Nechť naše srdce naplní duch Vánoc. Veselé Vánoce!

Nový rok nás vede k realizaci snů, ašpirací a opravdových přání štěstí.

O Vánocích srdce lidí bije rychleji, zvláště když jsme blízko osobě, kterou milujeme!

Nechte duchové strachu, odporu a smutku zmizet. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Protože někdy je dobré být dětmi a nikdy lepší než o Vánocích, kdy byl jeho mocným zakladatelem dítě. Charles Dickens

Že najdete sílu a motivaci mezi rodinou, přáteli a prací, která je přidána na váš účet, a umožňuje vám překonat obtíže, které se na vaší cestě objeví v příštím novém roce.

Víra a naděje jsou světla, která by nás měla osvětlit v této době reflexe. Veselé svátky!

Sankce a selhání ... v žádném případě! Pouze úspěch a osobní prohlášení, co od centra vaší bytosti chcete! ... Kéž se splní všechna vaše přání! Veselé svátky!

Nechť v nadcházejících Vánocích a Novém roce vládne v našich srdcích mír a porozumění. Veselé svátky

Kéž božské světlo osvětlí vaši cestu v tomto a všech Vánocích, které mají přijít. Veselé svátky!

Skvělé Vánoce se dějí se sny plnými míru a štěstí.

Na Štědrý den se mohou sny s krásnými večírky v univerzálním bratrství splnit.

Vánoce jsou láska v akci. Pokaždé, když sníme, pokaždé, když si navzájem dáváme, jsou Vánoce.

Chtěl jsem zahrnout do vašich zavazadel na Nový rok, přinesu vám tato přání šťastných svátků a šťastný nový rok!

Vánoce jsem vždycky považoval za vhodný čas na dobro, za odpuštění a štědrost; v době, kdy muži a ženy spontánně otevírají svá srdce, a proto říkám: Bůh žehnej Vánoce! Charles Dickens

Nejlepší poselství víry a naděje na Vánoce je obnovit naši sílu a energii, abychom mohli bojovat v novém roce.