V detailu

Problém tyčových čtverců

Problém tyčových čtverců

Uspořádejte šestnáct tyčinek, které tvoří pět čtverců, jak je znázorněno na obrázku. Pohybující se pouze dvěma tyčemi by měly být čtyři identické čtverce dohromady.

Řešení