Informace

Patchworková přikrývka

Patchworková přikrývka

Dívky vyšívaly všechna svá jména krásnou skládačkou ve formě patchwork (patchwork quilt), kterou představí svému učiteli.

Začněte v jakémkoli čtverci a pohybujte se snímek po snímku v libovolném směru a zkontrolujte, kolik jmen můžete objevit. Počínaje například písmenem N, jak je znázorněno na řádcích, můžete hláskovat NANCY, ale teprve když najdete všechny zbývající, budete vědět, kolik studentů šlo do této školy Puzzlelandia.

Překladatelská poznámka: Protože záhada byla původně publikována v angličtině, všechna jména jsou v tomto jazyce. Pokud je pro vás obtížné najít jména v angličtině, navrhujeme alternativní hru. Musíte zjistit, které z navrhovaných názvů se na dece neobjeví. Kliknutím na "Alternativní prohlášení" zobrazíte jména pro vyhledávání.

Alternativní prohlášení

Zkontrolujte, které z následujících jmen se v Patchwork neobjeví: Jule, Lena, Dinah, Edna, Caren, Maud, Jennie, Minnie, Anna, Carry, Mary, Nan, Nancy, Carol, Jane, Mae, Judy, Hannah a Eva.

Řešení

Hádanka Patchwork obsahuje následující jména: Jule, Lena, Dinah, Edna, Maud, Jennie, Minnie, Anna, Carry, Mary, Nan, Nancy, Jane, Mae, Judy, Hannah a Eva.
Sam zapomněl zmínit Dianu.