Komentáře

Násobení a součty

Násobení a součty

Učitel vysvětluje svým studentům pozoruhodný fakt, že dvakrát dává stejnou odpověď jako dva plus dva.

Ačkoli 2 je jediné celé číslo, které má tuto vlastnost, existuje mnoho dvojic čísel, které lze nahradit A a B v rovnicích, které jsou napravo od tabule.

Dokážete objevit takový pár? Samozřejmě to mohou být zlomky, ale váš produkt se musí rovnat součtu.

Řešení

Existuje nekonečná dvojice čísel, která mají stejnou částku a součin. Vše, co chceme, můžeme získat následujícím způsobem.
Pokud zavoláme A na jedno z těchto dvou čísel, druhé lze vždy získat dělením A mezi A - 1.

Například: 3krát 1,5 se rovná 4,5 a 3 plus 1,5 se rovnají 4,5.